Informace o zpracování osobních údajů pro návštěvníky webové stránky

Vážený návštěvníku,

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona CXII. z roku 2011 o informačním sebeurčení a svobodě informací si společnost Ecool Kft., jakožto provozovatel webové stránky, dovoluje podat Vám následující informace:

Vydavatel tohoto informačního materiálu a zároveň Správce:
Obchodní jméno: Ecool TFM s.r.o.
Sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
Identifikační číslo v obchodním registru: 29354021
Daňové číslo: CZ29354021

Naši webovou stránku můžete prohlížet bez jakékoliv registrace nebo individuální identifikace. Naše webová stránka slouží výhradně k informování zájemců. Naše webová stránka neobsahuje rozhraní, funkce, vhodné k zaznamenávání Vašich osobních údajů.
Pokud Vás zaujmou Produkty, nebo nabízené služby a kontaktujete naši Společnost prostřednictvím kteréhokoliv z kontaktních údajů, uvedených na webové stránce, budou Vaše osobní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa) budou zpracovávány jenom v čase navázání kontaktu, bez konkrétní objednávky a vzniku smluvního vztahu údaje nebudou dál uloženy, zpracovávány, předávány ani do zemí Evropské unie, ani do zemí mimo Evropského hospodářského prostoru.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v zájmu poskytnutí kompletních informací naše stránka obsahuje i odkazy na externí webové stránky, které znamenají externí zdroje. Společnost Ecool Group však nemůže převzít odpovědnost za obsahy nebo za vytvoření webových stránek jiných poskytovatelů služeb. Tyto odkazy navštěvujte prosím s přihlédnutím na tuto skutečnost.
Případné další dotazy nám můžete položit na níže uvedené e-mailové adrese: ochranaudaju@ecool-group.com

Přečtěte si prosím níže uvedené informace o shromažďování údajů nástroji automatického shromažďování údajů.

Shromažďování údajů

Společnost Ecool Group může shromažďovat údaje při používání webové stránky Ecool Group pomocí nástrojů automatického shromažďování údajů (cookies). Ecool Group pro technický provoz webové stránky přechodně používá následující automaticky generované informace, které neobsahují osobní údaje:

  • adresa internetového protokolu počítače (IP adresa),
  • doménové jméno (URL),
  • přístupové údaje,
  • stavový kód HTTP,
  • údaje webové stránky, ze které bylo vyžádání provedeno,
  • množství bajtů, použitých během návštěvy stránky,
  • termín a délka návštěvy,
  • typ a jazyk používaného prohlížeče.

Další informace najdete v části „Jak používá Ecool soubory cookies“.

Používání a sdělení osobních údajů

Údaje, shromažďované prostřednictvím webové stránky, společnost Ecool Group používá výhradně bez jedinečné identifikace, k analýze pro statistické účely.

Zabezpečení osobních údajů

Pro zabezpečení zpracovávaných údajů proti neoprávněnému použití a s tím souvisejícím zneužití používá naše společnost rozsáhlá technická a provozní opatření. Používané bezpečnostní procesy pravidelně kontrolujeme a rozvíjíme v souladu s technologickým rozvojem.

Informace

Upozorňujeme Vás, že z webové stránky Ecool Group se můžete dostat i na stránky jiných firem a organizací. Za obsah, uvedený na těchto stránkách a za jeho správnost, respektive za zabezpečení Vašich osobních údajů společnost Ecool Group nebere odpovědnost. V případě používání těchto stránek doporučujeme informovat se o politice ochrany osobních údajů organizace, která danou stránku publikuje.

Jakým způsobem používá společnost Ecool Group soubory cookies?

„Cookies“ je malý datový soubor (malé údaje vyměňované mezi serverem a uživatelem), které webová stránka odesílá na pevný disk počítače uživatele. Společnost Ecool Group a její poskytovatelé služeb zasílají cookies, když navštívíte naši webovou stránku.
Ecool Group používá cookies například k tomu, abychom zjistili, zda jste už někdy navštívili naši stránku. Ani vyhledávač, ani Flash cookies Vás nemohou osobně identifikovat.
Pokud budete souhlasit s používáním cookies na webové stránce, můžete tak umožnit přístup k informacím o Vašich zvycích při prohlížení, které můžeme použít ke zlepšení uživatelského zážitku. Obvykle cookies dělíme na dva druhy, cookies platné pouze pro jeden pracovní postup a „trvalé“ soubory cookies. Cookies platné pouze pro jeden pracovní postup zůstanou na Vašem počítači pouze do zavření prohlížeče. Trvalé cookies zůstanou na počítači do jejich vymazání nebo vypršení jejich platnosti. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již v úvodním nastavení, ale změnou bezpečnostních nastavení prohlížeče můžete cookies odmítnout, nebo selektovat. Pokud vypnete používání cookies, některé funkce webové stránky se nebudou dát pohodlně používat a některé webové stránky se nebudou správně zobrazovat.
Informace o nejoblíbenějších prohlížečích a spravování souborů cookies najdete v sekci nápovědy a podpory prohlížeče.

Soubory cookies, používané společností Ecool Group, jsou cookies související s provozem webové stránky

V některých souborech cookies jsou uloženy informace o tom, jaké nástroje a funkce uživatel na webové stránce používal. V těchto souborech cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje.

Mohu ukládání souborů cookies vypnout?

Samozřejmě můžete nastavit, aby prohlížeč nepovolil žádně cookies, nebo aby povolil pouze cookies některých webových stránek. Kliknutím na následující odkazy se můžete obeznámit se způsobem nastavení souborů cookies v hlavních prohlížečích. V nápovědě prohlížeče si můžete přečíst další užitečné informace.

Nastavení Chrome cookie (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
Nastavení Firefox cookie (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)
Nastavení Internet Exporer cookie (http://support.microsoft.com/kb/196955)
Nastavení Safari cookie (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042)
Nastavení Safari cookie (iPhone a iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677)

Kontaktujte nás

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů

9 + 7 =