Průmyslové čističe eCLEAN

Přizpůsobené Vaším požadavkům

Jste spokojeni s čistotou svých strojů a dílů nebo s účinností čisticích prostředků, které používáte? Nebo byste byli rádi, kdybychom vám nabídli výrobky přizpůsobené vašim potřebám na základě posouzení a podle vašich okolností?

Během posouzení a konzultace naši profesionálové prověří typ zařízení, materiálů a maziv, které používáte. Stanoví procesy a cíle, od mytí během procesu až po konečné mytí, ochranu proti korozi a úklid haly. Na základě informací, které získají, můžeme upravit výrobky tak, abyste dosahovali co největší účinnosti.

Výhody

  • přímý kontakt s vývojářem
  • zlepšení na požádání nebo při změně okolností
  • výrobky na míru – maximální účinek
  • eCLEAN průmyslové čističe – přizpůsobené Vaším požadavkům

Odmašťovací výrobky

Tyto výrobky mají nízký obsah soli, jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí a snadno je zpracují zařízení na zpracování odpadních vod. Jsou vyvíjeny tak aby nedocházelo k oxidaci ošetřovaných materiálů (hliník, měď). Zároveň předcházejí problémům spojených s případným zadíráním součástí mycích strojů.

Činidla pro oplachu a pasivaci

Snižují vodní film na povrchu po oplachování a pomáhají tak vodě odtékat z úzkých otvorů, čímž zajišťují rychlejší a energeticky úspornější sušení.

Pasivační činitele

Jedná se o výrobky bez obsahu oleje, na organické bázi, s dočasnou ochranou proti korozi, které se použijí v odmašťovací lázni v případě jednofázového čištění, nebo v poslední oplachovací lázni v případě vícefázového zařízení.  Umožňují dočasné uložení dílů po vyčištění během procesu na suchém a zakrytém místě. V případě konečného čištění před přepravou zajišťují protikorozní ochranu dílů, pouze pokud jsou doplněny vhodným balením.

Aditiva

Jedná se o kyselé nebo alkalické roztoky vyžadované pro zpracování odpadních vod, zařízení na úpravu vody nebo pro úpravu hodnot pH.

Čistící výrobky

Dvousložkový produkt pro strojní podlahové mytí

Složka A
Dávkování se stanoví podle chemické odolnosti (změna barvy, mírné ztráty) různých podlah (beton, epoxidová, polyuretanová podlaha). V každém případě je nutné provést počáteční zkoušku.

Složka B
Chemikálie s nízkou pěnivostí obsahující povrchové aktivní složky. Dávkování závisí na rozsahu kontaminace.

Produkty vhodné pro manuální podlahové čištění

Průmyslové čističe šetrné vůči životnímu prostředí neobsahují zdraví škodlivé látky. Dávkování závisí na rozsahu kontaminace.

Čistící prostředky vhodné pro čištění strojních částí

Pro odstranění oleje, maziva a vodního kamene z povrchu strojů.

Přípravky na odstranění rzi

Směs organických kyselin, inhibitorů, a složek působících na povrchu pro odstranění rzi a vodního kamene, ale také i pro čištění a mytí. Neobsahuje chlór ani sulfáty, ani žádné anorganické kyseliny. Díky obsahu inhibitorů nerozpouští hliník, a je tak vhodný pro odstranění vodního kamene z hliníkových chladičů na vodu.

Přípravky na odstranění rzi

Kontaktujte nás

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů

8 + 15 =