Fluid management

ECOOL TFM překračuje požadavky obecné správy kapalin, jelikož tyto služby zahrnují všechny typy činností týkající se všech druhů kapalin.

Řízení tekutin

Řízení tekutin

ECOOL TFM překračuje požadavky obecné správy kapalin, jelikož tyto služby zahrnují všechny typy činností týkající se všech druhů kapalin.

Díky tomuto jedinečnému přístupu získala ECOOL uznání od svých konkurentů, a vyrostla v hlavního hráče na trhu v Maďarsku. Soupis našich referencí obsahuje významné výrobce automobilových dílů, výrobce energetického sektoru, a uživatele z potravinářského průmyslu po celé zemi. Úspěch ECOOL primárně spočívá v našem odhodlání a podpoře našim partnerům mít bezpečnou výrobu a dosáhnout hospodářských výsledků.

Tato služba zahrnuje všechny kompletní aktivity týkající se maziv a kapalin.

Činnost

Díky tomuto jedinečnému přístupu získala ECOOL uznání od svých konkurentů, a vyrostla v hlavního hráče na trhu v Maďarsku. Soupis našich referencí obsahuje významné výrobce automobilových dílů, výrobce energetického sektoru, a uživatele z potravinářského průmyslu po celé zemi. Úspěch ECOOL primárně spočívá v našem odhodlání a podpoře našim partnerům mít bezpečnou výrobu a dosáhnout hospodářských výsledků.

Tato služba zahrnuje všechny kompletní aktivity týkající se maziv a kapalin.

Software správy kapalin

Program na správu kapalin

ECOOL Ltd. neustále vyvíjí svůj počítačový systém správy kapalin, aby vyhovoval požadavkům na hardware, software a zajištění kvality, již od roku 1995.

Software

Program lze snadno a spolehlivě spustit ve všech běžných počítačových systémech. Je také kompatibilní s většinou systémů pro zajištění kvality. V roce 2000 jsme vyvinuli novou verzi, která zahrnuje systém čárových kódů, což pomáhá využívat možnosti, který systém čárových kódů nabízí. Rozšířený program snižuje nebo i odstraňuje administrativní zátěž a také počet omylů.

V roce 2007 přeměnila ECOOL Program na správu kapalin pod nový název: EFMS. Nová verze umožňuje našim partnerům mít přístup online k uloženým datům.

Funkce

Program pomáhá udělit každému závodu, stroji, nebo mazacímu místu svůj čárový kód. Při registraci mazacích míst vyhotovíme také technický záznam s přiloženou fotografií. Technický záznam zaznamenává název a čárový kód závodu, stroje, mazacího místa a také typ, objem a koncentraci maziva, a dále i typ (kontrola, doplnění, výměna) a termínované požadavky pro úkony (uvedené v pracovních hodinách). Vedoucí týmů mohou přidělovat úkony v upravených tabulkách na základě zápisů. Lze provést i předběžnou kalkulaci pro jiný interval daný uživatelem, což pomáhá plánovat náklady na maziva. Naši kolegové ze Správy kapalin zaznamenají objem a typ použitého maziva (typ maziva je určen pomocí čárového kódu od výrobce maziva), a parametry měření (pH, koncentraci) chladicích kapalin ředitelných vodou nebo maziv, pomocí čtečky čárového kódu. Každý týden nebo měsíc jsou zkoušky maziv zapisovány přímo do programu.

Kompletní bezpečnost a kontrola

Zaznamenaná data pomáhají připravit statistiky použití pro optimální časové intervaly podporované schématy (s rozkladem podle mazacích míst nebo podle typu maziva). Tyto statistiky jsou základem pro týdenní nebo měsíční zprávy Správy pro kapaliny, se kterými pomáhají naši zkušení kolegové.

Tento profesionální systém zajišťuje nejvyšší úroveň bezpečnosti a kontroly nad používáním maziv a provozem výrobních zařízení u našich partnerů.

Kontaktujte nás

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů

15 + 5 =